NOVINKA Přednáška o fake news

Pro rok 2024 jsem připravil novou interaktivní přednášku s názvem „FAKE NEWS  – ZA ZRCADLEM KLAMU“. Tématu manipulace obrazem se věnuji dlouhodobě již od studií na FAMU a žurnalistiky na FSV UK a tato přednáška si klade za cíl pomoci s osvětou veřejnosti. Vzhledem k vývoji a nástupu nových technologií především v souvislosti s A. I. lze předpokládat, že informační bouře bude zesilovat.  Je vhodná nejen pro školy, ale také pro veřejnost. Anotace: „Mám dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že fake news nejsou ve skutečnosti výmyslem současné doby, ale velmi starým fenoménem. Ta špatná, že boj nimi nelze vyhrát, ale nikdy jej nesmíme vzdát. Už ve starověku se totiž vyprávělo o přízraku jménem Fáma, která „rychlostí roste, chůzí nabývá síly…“Změnily se jen prostředky, hlásné trouby zůstávají stejné. V mé nové diashow FAKE NEWS: ZA ZRCADLEM KLAMU se dozvíte, jakou roli při jejich šíření hraje lidská přirozenost, strach či limity našeho vnímání. Stále totiž platí, že strach má velké oči…“ Více informací najdete zde.

Posted in Nezařazené.