PRAHA – jednodenní

Jednodenní fotografické workshopy

OPATŘENÍ PROTI COVIDU:  Jsme připravení –  dodržujeme zvýšené hygienické požadavky, je omezen počet účastníků a v případě neočekávaných vládních omezení (zákaz konání vzdělávacích akcí v místnosti) je možnost vyhodnocení fotografií dálkově prostřednictvím platformy ZooM.